ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»»

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

 

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:   30755884

Міжміський код, телефон та факс:  (05662) 4-29-22

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ АОО № 30755884

Дата державної реєстрації:  22.01.2002р.

Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-media.com.ua/

Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

13.05.2013 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства (протокол від 13.05.2013р.):

Відкликано (звільнено):  Бондарець Валерій Миколайович, паспорт АЕ номер 315982, виданий 21.06.1996р. Нікопольським МВУМВС України в Дніпропетровській області, Директор, перебував на посаді з 17.02.2009  р. до 13.05.2013р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є особиста заява та протокол засідання Наглядової ради Товариства від 13.05.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано (призначено): Кутова Вікторія Леонідівна, паспорт АМ номер 569822, виданий 22.11.2001року Нікопольським МВУМВС України в Дніпропетровській області, Директор, обрано (призначено) з 14.05.2013р. на термін до припинення повноважень за рішенням Наглядової ради, протягом діяльності обіймала  посади: програмного редактора,виконавчого директора. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол засідання Наглядової ради Товариства від 13.05.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3.  Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор  Кутова Вікторія Леонідівна.