ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»»

Повідомлення. Спростування.

(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30755884

Міжміський код, телефон та факс: (05662) 4-29-22

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ АОО № 30755884

Дата державної реєстрації: 22.01.2002р.

Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-media.com.ua/

Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

20.04.2015р. об 13:33:06 Товариством в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розміщено недостовірну інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (невірно зазначено дату розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, передчасно та невірно вказана дата публікації у офіційному друкованому виданні, передчасно та невірно вказана дата розміщення на сторінці в мережі Інтернет). Публікації недостовірної інформації в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії не відбувалося.

Недостовірну інформацію розміщено з допущенням технічної помилки. Емітент виявив помилку самостійно.

Недостовірну інформацію спростовано шляхом розміщення повідомлення (спростування) в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виправлена інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Додатково інформацію та спростування розміщено на сторінці в мережі Інтернет nikopol-nmc.com.ua.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Кутова Вікторія Леонідівна.