ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ КОМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР

 

 

м.  Нікополь                                                                                     13 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів: 13 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 року

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект  рішення:

з/п

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

1

Шидлик Тарас Зіновійович  – представник  акціонера «Природні інвестиції»

2

 Зінькова Ганна Олексіївна – представник акціонера  «Природні інвестиції»

3

Муромцева Ольга Федорівна  – представник акціонера  «Природні інвестиції»

 

Підсумки кумулятивного голосування з пропозиції:

з/п

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

Кількість голосів, отриманих кожним  кандидатом

1

Шидлик Тарас Зіновійович  – представник  акціонера «Природні інвестиції»

279 926     

2

Зінькова Ганна Олексіївна – представник акціонера  «Природні інвестиції»

279 926    

3

Муромцева Ольга Федорівна  – представник акціонера  «Природні інвестиції»

279 926     

Не розподілено – 523 290  кумулятивних голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні __________0________

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними ______0_______

ВИРІШИЛИ:

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:

  1. Шидлик Тарас Зіновійович – представник  акціонера «Природні інвестиції»
  2. Зінькова Ганна Олексіївна – представник акціонера  «Природні інвестиції»
  3. Муромцева Ольга Федорівна  – представник акціонера  «Природні інвестиції»

 

 

Голова зборів                                                                                  Верченко Д.В.

 

 

Секретар зборів                                                                               Кутова В.Л.