ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30755884
Міжміський код, телефон та факс: (05662) 4-29-22
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ А00 № 823475
Дата державної реєстрації: 22.01.2002р.
Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-nmc.com.ua/
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
02.06.2014 року на підставі наказів Директора відбулася зміна складу посадових осіб емітента:
Звільнено: Непомняща Анжела Петрівна, паспорт АЕ номер 423335, виданий 30.11.1996р. Нікопольським МВУМВС України у Дніпропетровській області, Головний бухгалтер, перебувала на посаді з 19.08.2013р. до 02.06.2014р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є особиста заява та наказ № 1 від 02.06.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено: Ковальова Оксана Ярославівна, паспорт АК номер 984547, виданий 17.07.2000р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, Головний бухгалтер, призначено з 03.06.2014р. на необмежений термін, протягом останніх п’яти років обіймала посади: Головний бухгалтер КП «Міське ринкове господарство». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є особиста заява та наказ № 2 від 02.06.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Кутова Вікторія Леонідівна.