ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30755884

Міжміський код, телефон та факс: (05662) 2-23-62

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ АОО № 30755884

Дата державної реєстрації: 22.01.2002р.

Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:/nikopol-nmc.com.ua/

Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

19.04.2013 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну складу посадових осіб (протокол № 15 від 19.04.2013р.):

2.1. Відкликано (звільнено) склад Наглядової ради Товариства:

2.1.1. Глибченко Станіслав Вадимович,(паспорт СН номер 418435, виданий 28.01.1997р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) , член наглядової ради, перебував на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.1.2. Троян Михайло Михайлович, паспорт: серія АЕ номер 336279, виданий 09.07.1996р.Нижньодніпровським РВ ДМУ МВД України у Дніпропетровській області. член наглядової ради, перебував на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.1.3. Кривцова Валерія Ігорівна (паспорт АС № 904468, виданий 08.12.2003 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) член наглядової ради, перебувала на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Обрано (призначено): Глибченко Станіслав Вадимович – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ», Троян Михайло Михайлович – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ», Зінченко Вікторія Сергіївна не володіє акціями ПраТ «НМЦ».

2.2.1. Глибченко Станіслав Вадимович, член наглядової ради , термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав посади: головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту по корпоративним активам НПІГ «ІНТЕРПАЙП», головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту по корпоративним активам ТОВ «ІСТВАН». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.2. Троян Михайло Михайлович, член наглядової ради , термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав посади:головний спеціаліст Департаменту по корпоративним активам НПІГ «ІНТЕРПАЙП», ТОВ «ІСТВАН» головний спеціаліст Департаменту по корпоративним активам . Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.3. Зінченко Вікторія Сергіївна, член наглядової ради , термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав посади: ПАТ КБ “Приват Банк“- юрисконсульт, ДП “Телерадіокомпанія “Стерх “ - юрисконсульт . Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Відкликано (звільнено) склад Ревізійної комісії Товариства:

2.3.1. Люборщук Ольга Олександрівна (паспорт: АМ № 369572, виданий 18.06.2001 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) , член ревізійної комісії, перебувала на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3.2. Хандрига Світлана Василівна (паспорт: АК № 326298, виданий 07.09.1998 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) , член ревізійної комісії, перебувала на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3.3. Константинов Ігор Геннадійович (паспорт: АЕ № 493531, виданий 07.09.1998 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області), член ревізійної комісії, перебував на посаді з 23.04.2010 року до 19.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. 4. Обрано (призначено): Люборщук Ольга Олександрівна- не володіє акціями ПрАТ «НМЦ», Хандрига Світлана Василівна-не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»,Константинов Ігор Геннадійович -не володіє акціями ПрАТ «НМЦ».

2. 4. 1 Люборщук Ольга Олександрівна, член ревізійної комісії , термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймала посади: ДП “Телерадіокомпанія “Стерх “- головний бухгалтер . Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. 4. 2.Хандрига Світлана Василівна, член ревізійної комісії , термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймала посади: Основне -ТОВ Рекламне агентство Собор – головний бухгалтер. Сумісництво - ДП “Телерадіокомпанія “Стерх“-зам. головного бухгалтера. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. 4. 3. Константинов Ігор Геннадійович, член ревізійної комісії, термін повноважень три роки до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав посади: ДП “Телерадіокомпанія “Стерх “- заст. начальника відділу реклами. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Бондарець Валерій Миколайович.