Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР”(Розміщується на власному веб-сайті Товариства до вимог частини четвертої ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства)

Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів, станом на 14.03.2019 року:

Загальна кількість акцій - 1 454 356

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 454 356

Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 15.04.2019 року:

Загальна кількість акцій - 1 454 356

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 454 356